PATRIARHULSĂRBĂTORI

„Biserica Ortodoxă este prin excelență Biserica Sfintei Treimi”

În cuvântul de învățătură rostit luni, 13 iunie 2022, la sărbătoarea Sfintei Treimi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că iubirea veșnică este taina Preasfintei Treimi și a amintit că am fost toți chemați, prin botez, să fim părtași la ea. Preafericirea Sa a citat numeroase texte din rugăciunile și slujbele ortodoxe, afirmând că „Biserica Ortodoxă este prin excelență Biserica Sfintei Treimi”.

„Această taină a Sfintei Treimi este trăită în viața Bisericii, de aceea toate slujbele sunt punctate, sau sunt accentuate prin formula aceasta: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor”, a spus Patriarhul României.

Taina supremei iubiri

Citând afirmația Părintelui Dumitru Stăniloae, care spunea că „Sfânta Treime este structura supremei iubiri”, Preafericirea Sa a subliniat că „Dumnezeu este Unul nu ca o singurătate veșnică, ci este Unul ca și comuniune veșnică de iubire între trei persoane distincte, dar nedespărțite. La această iubire veșnică a Preasfintei Treimi suntem noi chemați prin Sfântul Botez.”

„Sfântul Botez nu este un act magic, ci botezarea celui care dorește să devină creștin în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh înseamnă afundarea unei persoane umane – copil sau adult – în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Deci prin botez noi primim arvuna iubirii veșnice a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh”, a precizat Părintele Patriarh.

„Când cineva este botezat, încă în lumea aceasta trecătoare, el începe să trăiască veșnic în iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Așa cum s-a spus foarte bine, noi, când botezăm un copil, copilul acesta este deja persoană, chiar dacă e mic: are un nume primit la botez și are un chip. Este o persoană umană pusă în legătură de iubire veșnică cu persoanele divine ale Sfintei Treimi. Este pus în legătură veșnică, prin harul Sf. Botez, în legătură cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. De aceea, în Biserică, cei botezați laudă necontenit iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Locul în care noi simțim iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh este sfânta biserică. Toate slujbele Bisericii se săvârșesc prin harul Preasfintei Treimi. Și Preasfânta Treime este, deci, pentru creștinul ortodox, locul ultim”, a continuat Părintele Patriarh Daniel.

 

Prin botez suntem și noi înfiați de Tatăl

„Iubirea Preasfintei Treimi din Împărăția Preasfintei Treimi este ținta vieții noastre. Noi credem într-un Dumnezeu-Iubire veșnică și, în viața trecătoare de pe pământ, ne pregătim pentru a intra în iubirea veșnică a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Această iubire veșnică înseamnă că prin botez noi suntem înfiați, nu doar ni se iartă păcatele, cum greșit s-a înțeles de către teologia scolastică”, a menționat Patriarhul României. „Prin harul Duhului Sfânt dobândim calitatea de fii și fiice duhovnicești ai sau ale Tatălui din ceruri.”

„Cerurile s-au deschis, s-a auzit glasul Tatălui și S-a arătat în chip de porumbel, spune Sf. Ioan Gură de Aur, ca să înțelegi și tu, creștine, că, la botezul tău, s-au deschis cerurile și Dumnezeu-Tatăl te-a declarat și pe tine fiu iubit, întru care a binevoit.”

La fel cum prin Pogorârea Duhului Sfânt s-a constituit Biserica în sensul de comunitate divino-umană, tot prin pogorârea Duhului Sfânt asupra Fecioarei Maria a fost zămislit Mântuitorul. „Maica Domnului este icoana Bisericii, pentru că este cea mai aproape de iubirea Sfintei Treimi, întrucât Unul din Treime S-a născut din ea pentru mântuirea lumii” a încheiat Preafericirea Sa.

Sursa: basilica.ro