NoutățiPOST ȘI RUGĂCIUNESĂRBĂTORI

POSTUL MAICII DOMNULUI | RESURSE

Pentru a parcurge Postul Adormirii Maicii Domnului cu folos duhovnicesc, vă oferim mai multe resurse digitale:

Calendarul perioadei de post

Tipicul cel mare și Învățătura pentru posturi din Ceaslovul Mare prescriu în Postul Adormirii Maicii Domnului ajunare lunea, miercurea și vinerea, până la Ceasul IX (aproximativ ora 15:00), când se consumă mâncare uscată.

Marțea și joia se consumă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la untdelemn și vin.

De sărbătoarea Schimbării la Față este dezlegare la pește.

Acatistul Adormirii Maicii Domnului


Cântări închinate Maicii Domnului

Paraclisul Maicii Domnului

Axionul Adormirii Maicii Domnului

Cântarea liturgică numită axion duminical reprezintă imnul de laudă ce se cântă în timpul Sfintei Liturghii în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Prohodul Maicii Domnului

Prohodul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria se cântă în seara de 14 spre 15 august, în jurul epitafului sau icoanei Maicii Domnului. Acest Prohod se săvârșește, acolo unde se face Priveghere, în cadrul Utreniei, după troparul obișnuit „Dumnezeu este Domnul”, iar la parohiile unde se face doar Vecernie, el se poate săvârși înainte de otpustul Vecerniei, fiind urmat sau nu de procesiune.


Omilii la Adormirea Maicii Domnului

Sfântul Gherman al Constantinopolului

Căci nu fără martor este mutarea ta, nici mincinoasă adormirea ta. Căci cerul spune slava celor ce au alergat atunci la tine împreună, iar pământul înfățișează adevărul despre ei, norii strigă cinstea cu care te-au slujit, îngerii vestesc străjuirea ce a fost atunci la tine. Cum au venit la tine apostolii în Ierusalim, precum și Avacum proorocul din părțile ținutului muntos într-un singur ceas fiind răpit pe nor și sprijinit de dreapta îngerească până ce a stătut în Babilonul Persiei în groapa cu lei a lui Daniil. Dar așa cum picătura vărsată în mare nimic nu adaugă mării, nici punga săracului nu deșartă comoara bogatului, tot așa nici înălțimile laudelor tale nu poate cineva să le sporească prin cuvinte. Căci tu ai prin tine însăți propria laudă, fiindcă te-ai arătat Născătoare de Dumnezeu. (Integral aici)

Sfântul Ioan Damaschin

Ce voi spune despre tine, Doamnă? Cu ce cuvinte ne vom adresa ţie? Cu ce cântări de laudă vom încununa sfânt şi preaslăvit capul tău, dătătoarea de bine şi de bunătate, podoaba neamului omenesc, lauda întregii zidiri, care prin tine a fost cu adevărat fericită? (Integral aici)

Sfântul Antim Ivireanul 

Căci, în numele de Mariam, după a mea modestă înțelegere, se cuprind trei lucruri:

1. numele fiind format din trei silabe, el ne indică faptul că ea a născut o persoană a Sfintei Treimi, adică pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu;

2. fiecare silabă a numelui având câte două litere, acest lucru ne dă să înțelegem cele două firi ale lui Hristos, dumnezeiască și omenească;

3. cuvântul având 6 litere, prin ele înțelegem 6 taine mari și mai presus de fire: Bunavestire, Nașterea, Botezul, Moartea pe Cruce, Învierea și Înălțarea [Domnului] la ceruri. (Integral aici)


Erminii la Icoana Adormirii Maicii Domnului

Sursa reprezentării icoanei cu momentul Adormirii se află în Sfânta Tradiție.

În centrul icoanei este reprezentată Maica Domnului care se află într-o casă, întinsă pe un pat, cu mâinile încrucișate pe piept. La capătul patului, unde se află picioarele sale, este reprezentat Sfântul Apostol Petru. La capul Maicii Domnului se află Apostolul Pavel și Sfântul Ioan Teologul care o îmbrățișează. De asemenea, în partea stângă se află femei plângând.

De jur împrejur sunt prezenți toți Apostolii, despre care se cunoaște că au fost la acest moment, dar și unii sfinți ierarhi, precum Sfinții Dionisie Areopagitul, Ierotei și Timotei. Ierarhii se recunosc datorită crucilor mari de pe veșmintele lor și țin deschise Sfintele Evanghelii. Numele lor nu sunt încrise. (Integral aici)

Foto credit: Basilica.ro/Raluca Ene


Urmărește-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica și @BasilicaPhotos!

Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.