CalendarPATRIARHULSĂRBĂTORI

Patriarhul Daniel prezintă Evanghelia credinței, a speranței, a vindecării: Învierea fiicei lui Iair

„Evanghelia de astăzi este o evanghelie a credinței, a speranței, a vindecării și a învierii din moarte”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în predica rostită la Paraclisul Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a explicat că în textul evanghelic despre învierea fiicei lui Iair și despre vindecarea femeii cu hemoragie se vede iubirea milostivă a lui Hristos și sensibilitatea Sa fața de suferința oamenilor.

„El este sensibil, simțitor, compătimitor în fața bolii și a suferinței, de aceea este numit «Mântuitor», termen care în limba Noului Testament înseamnă vindecător, eliberator și izbăvitor de situații dificile, de boală, de suferință și de moarte”, a spus Preafericirea Sa.

Credința și smerenia 

Părintele Patriarh a remarcat că tatăl copleșit de durere și femeia bolnavă de scurgere de sânge au în comun virtutea credinței și virtutea smereniei.

„Smerenia ei era atât de profundă încât nu îndrăznea să vină în fața lui Iisus, ci pe furiș s-a atins de haina Lui și s-a vindecat. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, tocmai pentru că era smerită și foarte credincioasă a dorit să o arate mulțimii”, a punctat Patriarhul Daniel.

„Învățăm de la această femeie bolnavă de hemoragie de 12 ani că cu credință puternică dar și stăruința ei și-a redobândit sănătatea. Sănătatea este dar de la Dumnezeu, dar atunci când sănătatea aceasta a dispărut, ea s-a străduit să o recâștige”, a afirmat Patriarhul României.

După vindecarea femeii bolnave de hemoragie, Mântuitorul s-a îndreptat spre casa lui Iair, mai marele sinagogii, însă pe drum a fost anunțat de moartea fetei.

Mântuitorul a scos afară pe cei curioși și gălăgioși din camera fetei și au rămas acolo doar părinții ei și cei trei ucenici, după cum spune Evanghelia.

„Mântuitorul ne arată că El nu săvârșește minuni ca să fie lăudat, ci din iubire milostivă și compasiune săvârșește minunile, nu dorește publicitate”, a adăugat Patriarhul Daniel.

„Fiindcă acest Iair este un părinte bun, milostiv, milos, cu multă dragoste părintească și multă compasiune, care suferă împreună cu fiica sa bolnavă, primește de la Dumnezeu bunătate și milostivire: Iisus înviază din moarte pe fiica sa”, a menționat Patriarhul României.

Un conducător de sinagogă diferit

„Iair, deși era mai marele unei sinagogi cunoscute, se smerește, el cade în genunchi în fața lui Iisus. Acesta era un lucru neobișnuit pentru că majoritatea conducătorilor de sinagogă, erau ostili lui Iisus, li se părea că El aduce învățături noi, schimbă legea și prorocii, că aduce o altă religie”, a afirmat Patriarhul Daniel.

„Acest Iair, spre deosebire de majoritatea conducătorilor sinagogilor din vremea sa, îl respectă pe Iisus și în același timp crede că în Iisus din Nazaret lucrează puterea vindecătoare a lui Dumnezeu și de aceea cade în genunchi înaintea lui și cu mult respect și cu multă credință îi cere lui Iisus să vină în casa lui și să o vindece pe fiica lui”.

Părintele Patriarh a concluzionat că Evanghelia duminicii a 24-a după Rusalii este una a smereniei: „Smerenie în atitudinea lui Iair, smerenie în comportamentul femeii bolnave, smerenie la Iisus, care după ce săvârșește minunea, cere părinților fiicei înviate să nu spună nimănui cele ce s-au întâmplat”.

Patriarhul Daniel și-a încheiat predica prin îndemnul: „Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să ne ajute să cultivăm credința, smerenia, speranța și să mulțumim lui Dumnezeu pentru binefacerile Lui”.

Sursa: basilica.ro