CalendarSĂRBĂTORI

Cel de-al doilea hram al Parohiei Militari I: Sărbătoarea Sf. Grigorie Teologul

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Militari 1 din sectorul 6 al Capitalei și-a sărbătorit joi, 25 ia­uarie, cel de-al doilea hram, închinat Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului. În mijlocul credin­cio­șilor s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, care a sfințit noua raclă în care se păstrează un frag­ment din moaștele sfântului ierarh pomenit, iar în continuare a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

De dimineață, Preasfin­ți­tul Părinte Varlaam Plo­ieș­teanul a sfințit noua raclă, confecționată la Atelierele Patriarhiei Române, ce se remarcă prin frumusețea și măiestria artistică a ornamentației, în care este adăpostit un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, care ocrotește și binecuvântează acest sfânt lăcaș și credincioșii închinători încă din anul 2016. Racla a fost așezată apoi spre închinarea celor prezenți într-un baldachin în interiorul bisericii.

În continuare, ierarhul a săvâr­șit Sfânta Liturghie, înconjurat de un ales sobor de slujitori, din care au făcut parte: pr. Costel Burlacu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; protos. Joachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul Serviciului colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor; pr. prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod; pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific; pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-edu­cațional al Administrației Patriarhale; pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor; pr. Florin Cătălin Dabu, protopop al Protoieriei Sector 6 Capitală, precum și alți slujitori.

În cuvântul de învățătură, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieș­tea­nul a evidențiat virtuțile Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, cuprinse în imnografia Bisericii: „Cântările închinate Sfântului Grigorie Teologul subliniază cu precădere darul cunoașterii celor ascunse oamenilor, o capacitate de pătrundere prin lucrarea Duhului Sfânt a tainelor celor mai presus de nume. Cântările îl numesc «fluierul cel păstoresc» al Preasfintei Treimi și alte multe metafore care sugerează darul acesta de a cugeta cele înalte. De aceea, când îl pomenim împreună cu Sfântul Vasile cel Mare, prietenul său, și Ioan Gură de Aur, care i-a urmat mai târziu în tronul de la Constantinopol, îi numim pe toți trei «mari dascăli ai lumii și ierarhi», pentru fiecare folosind o imagine care subliniază lucrarea esențială a fiecăruia. Pe Sfântul Vasile îl numim «cel Mare» pentru că nici un ierarh nu a reușit, într-o viață atât de scurtă, lucruri atât de mari și de importante. (…) Pe Sfântul Grigorie îl numim cu termenii «de Dumnezeu cuvântătorul», ceea ce este și traducerea din limba greacă a cuvântului «teolog». Pe Sfântul Ioan al Constantinopolului îl numim «Gură de Aur» pentru că a fost cel mai mare predicator al Bisericii, «Demostenele creștin», cum l-a numit posteritatea. Iată că și cântările pe care le-am auzit astăzi subliniază acest dar al lucrării esențiale a Sfântului Grigorie Teologul”.

De asemenea, ierarhul a apreciat frumusețea raclei confecțio­nate la Atelierele Patriarhiei Române, împodobită cu emailuri și ci­ze­luri deosebite. „Sărbătoarea din anul acesta pentru parohia dum­neavoastră coincide cu slujba de sfințire, săvâr­șită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a noii racle pentru fragmentul din moaștele Sfântului Grigorie Teologul, care de aproape un deceniu se păstrează în această biserică și care reprezintă o aleasă bogăție duhovnicească. Este un lucru rar și prețios să aveți în biserică un fragment din moaștele unuia dintre cei trei teologi ai Răsăritului care corespund doctorilor Bisericii din Apus. (…) Vă felicităm pe toți cei care ați susținut lucrarea părinților de la această biserică de a înlocui racla veche cu această monumentală raclă executată în Atelierele Patriarhiei Române și care este de o rară frumusețe. Vă felicităm pentru jertfelnicie și pentru evlavia pe care o arătați față de Sfântul Grigorie Teologul și față de toți sfinții lui Dumnezeu”, a precizat Preasfin­ția Sa.

La final, părintele prof. dr. Nicu­șor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, parohul acestei biserici, i-a mulțumit Preasfinți­tului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru slujire, precum și tuturor celor implicați în realizarea odorului de mare preț: „Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru toată părinteasca purtare de grijă, pentru binecuvântarea pe care am primit-o de a realiza o raclă frumoasă la Atelierele Patriarhiei Române pentru moaștele Sfântului Grigorie Teologul. De asemenea, îi mulțumim pentru binecuvântarea ca astăzi în parohia noastră să vină Preasfințitul Părinte Varlaam Plo­ieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, să sfințească racla și să săvârșească Sfânta Liturghie. Este o zi de mare binecuvântare, de bucurii și trăire duhovnicească, pentru noi, slujitorii parohiei, și mai ales pentru eno­riașii comunității parohiale. Mulțu­mesc din suflet părinților slujitori care au avut bunăvoința și au răspuns pozitiv invitației de a participa și a se bucura împreună cu noi de ziua aceasta frumoasă închinată Sfântului Grigorie Teologul. De asemenea, mulțumesc părintelui profesor Ștefan Buchiu, prin osteneala căruia un fragment din sfintele moaște a fost adus aici, în parohie, în anul 2016. Mulțumesc cu recunoștință tuturor binefăcătorilor care, auzind de dorința de a realiza o raclă pentru moaștele Sfântului Grigorie Teologul, au răspuns cu multă căldură sufletească, multă hărnicie, dar și cu dărnicie, astfel încât Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să avem o raclă frumoasă, care va dăinui aici mulți ani de acum îna­inte”.

La final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a primit din partea comunității parohiale un frumos coș cu flori.

Pentru a vizualiza galeria foto, click aici.

Sursa: ziarullumina.ro